İletişim:   0544 480 4797       


  AKADEMİK KADRO BAŞVURUNUZUN TÜM İŞLEMLERİNİ SİZİN ADINIZA ÖZENLE YAPIYORUZ

  SBÜ KADROLARI İÇİN DOSYANIZI AKADEMİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (AKBYS) ÜZERİNDEN YÜKLEYİP KADRO TALEBİ OLUŞTURMA İŞLEMİ YAPIYORUZ

   

     Neden akademikbasvuru.com?

  Doçentlik Kadro Atanma BasvurusuAkademik bir kadroya başvuru için yayın dosyasının CD içerisinde ve klasör halinde hazırlanması başlangıçta her ne kadar öyle tahmin edilmese de daha önce başvuru yapan adayların hemfikir olduğu üzere zahmetli ve stresli bir süreçtir. İlgili üniversitenin yönergesine uygun olarak tüm bilimsel aktivitelere ait verilerin uygun bir formatta düzenlenmesi ve başvuru dosyalarının hazırlanması sanılanın aksine çok zaman alan ve usandırıcı bir işlemdir. 

  Başvuru işlemleri için gerekli olan tüm açıklamalar ilgili üniversitenin internet sayfasında yer almaktadır ve hiç şüphe yok ki, yönergelere uygun olarak yayın dosyasını hazırlamak her adayın yapabileceği bir işlemdir.

  Bizim amacımız, uzun süreli bir uğraşı isteyen ve kimi zaman usandırıcı nitelikteki tüm başvuru işlemlerini, yoğunluğu nedeniyle yeterli zamanı olmayan ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyan adaylar için eksiksiz bir şekilde tamamlamaktır. Başvuru aşamalarının tüm gereksinimleri açısından aynı dili konuşabileceğiniz ingilizce bilen deneyimli bir ekip ile akademik kadro başvurunuzu yapabilirsiniz. 

  Jüri üyeleri tarafından adayın bilimsel yeterliliğine yönelik olumlu veya olumsuz şeklinde bir karar verme aşamasında, yönergelere uygun ve özenle hazırlanmış bir başvuru dosyasının son kanaatlerin şekillenmesinde bir katkı sağlayacağı ihtimal dahilindedir. Her yönüyle tatminkar bir yayın dosyası hazırlamak suretiyle adaylar adına stresten uzak bir zaman boşluğu doğurmakda böylece mümkün olabilmektedir.
     Başvuru süreci nasıl işlemektedir?

   
  Jüri üyelerine teslim edilecek CD ve yayın klasörlerinin doğru sıra ve formatta dizaynı bilgisayar becerisine sahip her adayın yapabileceği, ancak yorucu ve zaman alıcı bir uğraşıdır.

  Akademik çalışmalarınızın PDF dosyalarına ek olarak ara bölüm sayfaları bilgisayar ortamında dizayn edilirken akademik çalışmalara esas bilgileri barındıran Yayınlar kısmında, özellikle makale, poster/sözlü bildiri, sanatsal faaliyetler gibi çalışmalara ait detaylı bilgilerin doğru klasifikasyon ve formatta girilmesi zahmetli bir süreç olup zaman zaman tereddütlerin doğmasına sebep olabilmektedir.   Öğretim Üyesi Kadro Atama Atanma Yükseltilme

  Her bir çalışmaya ait Yazar Adları, Yayın Adı, Dergi ismi, Doi numarası, Endeks Türü, Atıf Sayısı vb. bilgilerin kaydedilmesi de uzun zaman gerektirmektedir. Beraberinde, bazen bir makalenin yayınlandığı derginin hangi endekse dahil olduğu, ulusal mı uluslararası mı veya hakemli mi hakemsiz mi olduğunun tayini için o dergi ile ilgili ek araştırma ihtiyacı doğmaktadır. Birçok üniversitenin kadro başvurularında Üniversitelerarası Kurul tarafından 2016 yılında uygulamaya konan yeni doçentlik başvuru yönergesi puanlama sistemine göre aday dosyalarının hazırlanmasını istemesi hazırlık aşamalarını bir basamak daha karmaşık hale getirmiştir. 

  Akademik faaliyetlerin karşılığı olan puanlar çizelgesinin yorumu, yazar sırasına göre çarpan ve net puan bilgilerinin her çalışma için ayrı ayrı ve kurallara uygun olarak hesaplanması ise ayrıca zaman alan bir işlemdir.

  Tüm bu bilgilerle ilgili hususların detaylıca irdeleneceği farz edildiğinde doğru bilgilerin beyan edilmesi önem arz etmektedir.

  Bilimsel çalışmaların yeterliliği ve beyan edilen verilerin doğruluğunun yanı sıra, dosyaların yayınlara ait uygun adreslemeler içererek jüri üyeleri tarafından kolayca ve kısa zamanda yorumlanabilir formatta olması ayrıca önemlidir. Özensizce hazırlandığı düşüncesi oluşturan bir klasör yerine, üzerinde zaman ve emek harcanmış izlenimi veren nitelik ve görsellikte başvuru dosyası doğru etkiyi oluşturmaya yardımcı olacaktır. 


  Yaptığımız iş nedir?

     Yayın dosyasının bilgisayar ortamında düzenlenmesi aşamasında;

  • Kadro başvurusu yapacağınız üniversitenin yardımcı doçent/doçent/profesör kadroları için güncel Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin incelenmesi,
  • Makale ve bildirilerinizin orijinal metinlerinin erişim yetkisine sahip olduğumuz geniş kapsamlı veri tabanlarından edinilmesi, online erişimi mümkün olmayanların ve diğer basılı akademik çalışmalarınızın ise (poster/sözlü bildiri, kitap, sertifika, sanatsal faaliyetler vb.) sizden teslim alınarak Özgeçmiş ve Eserler listesinin düzenlenmesi (Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Yönergesine uygun formatta),
  • Üniversitenizin yönergelerinde geçen kurallar ışığında her türlü detaylarıyla birlikte tüm yayın, bildiri, atıf, proje, editör/hakemlik, ödül, idari görev v.b. bilimsel faaliyetlerinizin uygun sıra ve formatta düzenlenmesi,
  • Puanlar cetvelinden her bir çalışmanız için size ait net puanların ve devamında tüm çalışmalarınızın toplam puanının hesaplanması,
   Kadro Başvurusu Klasör Hazırlama
  • Renkli giriş/ara bölüm başlık ve içerik sayfalarının dizaynı,
  • Thomson Reuters aracılığı ile dergi endeks bilgilerinin edinilmesi (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI vb.),
  • Ulusal/Uluslararası, Hakemli/Hakemsiz dergi ayırımı,
  • Web of Science veri tabanından atıf sayılarının tespiti,
  • Arşivinizdeki yayınlarınıza ait kötü taranmış PDF dosyalarının marjin ayarlarının yapılması,
  • Eğri ve silik taranmış sayfaların düzeltilmesi ve netleştirilmesi,
  • Bilgisayar ortamında birden fazla dosya içinde ve dağınık halde kaydedilmiş yayın bilgilerinin tek dosya haline getirilmesi,
  • Tüm yayınlarınızın ve diğer belgelerinizin PDF dosyalarının, teslim edilecek CD (veya USB flash disk) için ve ileride üst kadro başvurularında ihtiyaç duyacağınız kişisel arşivinizde kullanabilmeniz maksadıyla uygun klasifikasyonda düzenlenmesi.

     Yayın klasörlerinin basımı aşamasında;

  • Akademik Kadro Başvurusu Dosya HazırlamaGeniş A4 mavi klasörler üzerine dosya sırtlığı ve önyüz sayfası basımı,
  • Renkli giriş sayfası, ara bölüm başlıkları ve yayın içerik sayfaları (170 gr parlak fotoğraf kağıdı),
  • Tüm makale ve bildirilerin föy içinde siyah-beyaz tam fotokopileri,
  • Yönergelerde geçen asgari dokümanlara ek olarak, zorunlu olmayan ancak jüri üyelerinin görmeyi bekledikleri ve bilimsel ilginize yönelik olumlu bir fikir oluşturacak kongre/kurs katılım belgeleri, sertifikalar, ödüller, yayın hakemliği, editörlük vb. tüm belgelerinizin renkli fotokopileri,
  • Renkli, rakamlı ve tam boy seperatörler,
  • Her bir makale, bildiri ve belge için föy üzerine ilgili sıra numara etiketi,
  • Tüm klasör içeriğini ayrı bölümler halinde içeren CD (veya 16 GB Sandisk USB flash disk),
  • Klasörlerin saklama kutuları içerisinde adresinize kargolanması.  

  Tüm süreç boyunca adaylarla sürekli iletişim içerisinde olunmaktadır. Yayın dosyanız bilgisayar ortamında hazırladıktan sonra onayınız için internet ortamında size gönderilmekte ve düzeltme talebiniz olursa revizyonlar sonrası son şekli verilmektedir. Klasör hazırlanmasınında gerekli olduğu durumda dosya içeriğinin basımını Ankara Gür Ozalit Copy Center'da yaptırmaktayız. Yayın klasörlerini teslim aldıktan sonra ilgili sayfaları imzalayıp jüri üyelerine teslim ettiğiniz zaman başvuru işlemleriniz bitmiş olacaktır. 
  Başvuru dosyanızı ne kadar zamanda tamamlıyoruz?


  Yayınlarınızın sayısına göre değişmekle birlikte kadro başvuru dosyanızı en geç beş gün içinde tamamlamaktayız.
  Örnek CD (USB Flash Disk) İçeriği; 

              Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör Kadro Başvuru Dosyası
                 

  Örnek Yayın Dosyası Ana Sayfa, Ara Bölüm ve İçerik Sayfaları;

   Akademik Personel İlanı
   Yardımcı Doçent Kadro Başvurusu
   YÖK Akademik Başvuru Dosyası


   

                             Merak ettiğiniz her konuda bizimle 09:00-20:00 arasında telefonla iletişime geçebilirsiniz.
                                                                            İletişim:   0544 480 4797  Doçentlik Başvuru İşlemleriniz için;    www.docentlikbasvuru.com     TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARI DİLEKLERİMİZLE ...